Hồng trà, Oloong, Trà nhài

-14%
Hồng trà 1-Tea túi 500g
Hồng trà 1-Tea túi 500g
Xem nhanh

Hồng trà 1-tea túi 500g

60.000₫ 70.000₫
-15%
Hồng trà Gongcha túi 500g
Hồng trà Gongcha túi 500g
Xem nhanh

Hồng trà gongcha túi 500g

110.000₫ 130.000₫
-7%
Hồng trà King đỏ 1kg
Hồng trà King đỏ 1kg
Xem nhanh

Hồng trà king đỏ 1kg

130.000₫ 140.000₫
-6%
Lục Trà King  túi 1kg
Lục Trà King  túi 1kg
Xem nhanh

Lục trà king túi 1kg

160.000₫ 170.000₫
-6%
Trà Cozy túi lọc  Hồng Trà
Trà Cozy túi lọc  Hồng Trà
Xem nhanh
-14%
Trà Đen Hoa Chân số 9
Trà Đen Hoa Chân số 9
Xem nhanh

Trà đen hoa chân số 9

60.000₫ 70.000₫
-6%
Trà đen Lộc phát túi 1kg
Trà đen Lộc phát túi 1kg
Xem nhanh

Trà đen lộc phát túi 1kg

160.000₫ 170.000₫
-10%
Trà Đen Phúc Long 500g
Trà Đen Phúc Long 500g
Xem nhanh

Trà đen phúc long 500g

140.000₫ 155.000₫
-12%
Trà gạo rang Đài Loan 500g
Trà gạo rang Đài Loan 500g
Xem nhanh

Trà gạo rang đài loan 500g

145.000₫ 165.000₫
-17%
Trà gạo rang Đài loan túi 500g
Trà gạo rang Đài loan túi 500g
Xem nhanh
-3%
Trà Lài Phúc Long
Trà Lài Phúc Long
Xem nhanh

Trà lài phúc long

160.000₫ 165.000₫
-20%
Trà Lài Phúc long túi 100g
Trà Lài Phúc long túi 100g
Xem nhanh
-14%
Trà Nhài hình giọt nước 500g
Trà Nhài hình giọt nước 500g
Xem nhanh
-20%
Trà Nhài Phúc Long túi 100g
Trà Nhài Phúc Long túi 100g
Xem nhanh
-13%
Trà nhài Sablle túi 500g
Trà nhài Sablle túi 500g
Xem nhanh

Trà nhài sablle túi 500g

170.000₫ 195.000₫
-6%
Trà Olong đặc biệt 1-Tea 1kg
Trà Olong đặc biệt 1-Tea 1kg
Xem nhanh
-17%
Trà Oloong Gongcha túi 500gr
Trà Oloong Gongcha túi 500gr
Xem nhanh

Trà oloong gongcha túi 500gr

125.000₫ 150.000₫
-5%
Trà Oong King - Gói 1kg
Trà Oong King - Gói 1kg
Xem nhanh

Trà oong king - gói 1kg

175.000₫ 185.000₫
-5%
Trà sâm dứa Thanh Thảo 330g
Trà sâm dứa Thanh Thảo 330g
Xem nhanh
-7%
Trà thái xanh
Trà thái xanh
Xem nhanh

Trà thái xanh

65.000₫ 70.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: