lap-ke-hoach-chi-phi-kinh-doanh-quan

Lập kế hoạch chi phí kinh doanh quán

Vũ Tuyến 10/01/2022

𝑼̛𝒐̛́𝒄 𝙩𝙞́𝙣𝙝 𝙘𝙝𝙞 𝙥𝙝𝙞́ – Bước quan trọng khi bắt đầu kinh doanh cửa hàng 👩‍🏫👩‍🏫👩‍🏫

Một bản kế hoạch chi phí giúp chủ quán nắm rõ quá trình vận hành của quán, bên cạnh đó cũng kiểm soát các hoạt động hiện tại và lập kế hoạch trong tương lai.

Gặp 𝒌𝒉𝒐́ 𝒌𝒉𝒂̆𝒏 trong việc 𝒌𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒔𝒐𝒂́𝒕 𝒄𝒉𝒊 𝒑𝒉𝒊́ - phân loại chi phí ❓ bạn có thể 𝒕𝒉𝒂𝒎 𝒌𝒉𝒂̉𝒐 bài viết này !

Phương pháp đơn giản và được khá nhiều người áp dụng trong kinh doanh chính là phương pháp phân loại chi phí – Chỉ cần phân thành hai loại chính là 𝑐ℎ𝑖 𝑝ℎ𝑖́ 𝑐𝑜̂́ đ𝑖̣𝑛ℎ và 𝑐ℎ𝑖 𝑝ℎ𝑖́ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 đ𝑜̂̉𝑖

+ Chi phí cố định là chi phí không thay đổi trong quá trình kinh doanh

👉 Không bị ảnh hưởng bởi hiệu quả kinh doanh

👉 Những chi phí không thay đổi trong tương lai, có xu hướng được cố định ngắn hạn

+ Chi phí biến đổi là những chi phí có thể thay đổi trong quá trình kinh doanh.

👉 Bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hiệu quả kinh doanh

👉 Là những chi phí có thể thay đổi theo từng kì, tăng giảm liên tục.

Một số chi phí cần phân loại

+ Chi phí thuê mặt bằng

+ Chi phí máy móc

+ Chi phí khấu hao tài sản

+ Chi phí nguyên vật liệu

+ Chi phí thuê nhân viên

+ Chi phí quảng cáo

+ Chi phí điện nước, sửa chữa, lắp đặt

Cố gắng chia chi tiết từng chi phí và phân loại đúng theo mục cố định và biến đổi, bạn sẽ dễ dàng kiểm soát được chi phí và nhận biết chính xác nhất những chi phí nào cần cắt giảm.

P/S Một bản chi phí cho các chủ quán tham khảo

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN